Årsmöte

ÅRSMÖTE FÖR 2016

Datum: Lördagen den 25 mars 2017

Tid: 12:00

Lokal: Föreningens möteslokal i Fredhällsparken, Kristineberg

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till föreningens årsmöte i föreningens lokal på Adlerbethsgatan 20, Stockholm. På årsmötet kommer vi bl.a. att gå igenom årsredovisningen för 2016. Årsmöteshandlingar finns nedan.

Inkomna motioner ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor innan mötet, dvs senast den 2017-02-11. Motionsförslag mejlas till: julia.k.nilsson@gmail.com.