2019

Här hittar du årsmöteshandlingar för årsmöte 2019-03-23

Kallelse och dagordning: 2019 – Kallelse till årsmöte

Verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelse_2018

Balansrapport: 002_Balansrapport Bokslut 201812 tom ver A 116

Resultatrapport: 002_Resultatrapport Bokslut 201812 tom ver A 116