2019 Midvinter/Midwinter

Do you wish to read this in English you find it further down the page.

Holmrike välkomnar Nordmark och övriga SCA att finna värme gemenskap och inspiration i årets Midvinterevent.

Kom och gå med oss ut i skogen och upplev den uråldriga fornborgen Gåseborg, lyssna historien om Holmrikes början i eldskenet, delta i fackeltåget, upplev att tillsammans laga bankett över öppen eld, hör berättelser om Nordmark och mys vid Ridderviks scoutgård!

När:

13/12 öppnas siten kl. 18 och stängs kl. 12 den 15/12.

Plats:

Eventet sker till största del i Riddersvik scoutstuga i Lövsta. Gatuadress saknas, närmsta adress är Skogsbergskroken 24 i Hässelby, Stockholm.

Läs mer om hur du tar dig till Riddersvik

Den stora begivenheten under lördagen är när vi alla går till Gåseborgs fornborg. Där kommer vi att tända en eld, grilla korv och tala om Holmrikes/Nordmark/Drachenwalds historia. När vi vandrar därifrån är det i fackelsken.

Läs mer om hur du tar dig till Gåseborg om du vill möta upp oss där.

Bo på Riddersvik

Det finns våningssängar på sajten men ni behöver ta med lakan, täcke och kudde. Finns inget rinnande vatten i huset men en kran utomhus. Det finns ingen toalett i huset men torrdass utomhus. Ett tips är att ta med en ficklampa när du ska gå ut i mörkret.

Är det så att du inte ska sova på Riddersvik och har anmält att du vill ha sovplats. Meddela oss gärna det så att vi kan ge sängplatsen till någon annan.

Anmälan:

Anmäl dig senast 2/12 genom anmälningsformuläret.

Och här kan du se vilka som redan är anmälda.

Sista dag att avanmäla och kunna återfå pengarna är 3/12. Efter det datumet tillkommer 100 kr i förseningsavgift.

Kostnad

Hela helgen

 • vuxen = 400 kr
 • barn/ungdom 7-16 år = 250 kr
 • barn 0-6 år = 5 kr

Dagspass

 • vuxen = 330 kr
 • barn/ungdom 7-16 år = 250 kr
 • barn 0-6 år = 5 kr

Icke medlem betalar 50 kr extra

Studerande, arbetssökande och pensionärer har möjlighet att betala 250 kr (icke medlem betalar 50 kr extra) för hela helgen. Vi förväntar oss då att man hjälper till efter förmåga under eventet.

Sista betaldag är 3 december.
Det kommer att kosta 100 kr i förseningsavgift efter det datumet.
Information vart man betalar kommer per mail när man registrerat sig. Har du inte fått någon information var vänlig och hör av dig till eventholmrikeATgmail.com

Hämtning

Vi kommer att ordna hämtning vid någon av de närmsta busshållplatserna (Riddersvik eller Lingonrisgränd) för de som behöver. Du anmäler i anmälningsformuläret om du vill bli hämtad och har du missat att kryssa för det där, skickar du oss ett mail till eventholmrike AT gmail.com

Gåseborg

Turen till Gåseborg är en promenad genom skog och uppför berg så tänk på att vara klädd för detta. Det brukar bli ca 2,5-3 timmar utomhus.

Väl där kommer vi att grilla korv, njuta av utsikten och ha en ceremoni innan vi vandrar tillbaks i skenet av facklor.

Vill du läsa mer om hur allt började i Gåseborg. Läs mer här.

A&S utställning och tävling

Det kommer finnas en Art and Science utställning under eventet dit du kan ta med ditt hantverk och visa upp det för att inspirera andra.

Det kommer också att bli en Arts and Science tävling för de som vill delta. Ta med en kort dokumentation där det står hur du gjort och lite om dig. Det ska ligga bredvid ditt bidrag så att alla kan läsa. Det är sedan alla närvarande som röstar fram vinnaren.

Julklappslek

Så som alla år tidigare kommer vi att leka julklappsleken. Alla som vill delta tar med en julklapp för max 50 kronor. Kontakta någon autokrat när du kommer till sajten så får du veta var du ska lämna julklappen.

Banketten

I Holmrikes barndom var det vanligt att man tog med sig sin egen ljusstake till eventet för att lysa upp bankett salen. Vi skulle vilja återknyta till denna tradition och ber er därför att ta med er en egen ljusstake. Vi tillhandahåller ljus.

De som angett något om allergier och/eller matrestriktioner i anmälningsformuläret kommer att bli kontaktade av matokraten innan eventet.

Meny

Det vegetariska alternativet kommer att beredas separat och alla allergier tas upp för.

Kvällsmåltid
Grönsaksoppa och bröd

Frukost
Bröd, ost, skinka, gurka, tomat, ägg, gröt, kaffe, te

Gåseborg
Varmkorv och glögg

Fika
Kaffe, te, choklad, bullar och kakor

Bankett
Fänkål och fisksoppa
Rökt och grillad kyckling
Rökt fårhals
Köttpaj
Saffranspannkaka

Frukost
Bröd och pålägg, ägg, kaffe, te

Tänk på detta

Det finns folk med på eventet som är väldigt allergiska mot nötter (luftburet), parfym och färska blommor. Var snäll och tänk på detta så att alla kan delta.

Hjälpa till

Vill du hjälpa till under eventet så tar vi gärna emot hjälp. Kontakta oss då!
Vi uppskattar ju självklart också att alla hjälper till att städa sajten på söndagen innan vi lämnar.

Schema

Obs! Schemat är preliminärt. Ett slutligt schema kommer att sättas här senast när eventet börjar men även postas på vägg i Riddersvik.

Fredag
18:00 Sajten öppnar
20:00 -> Fredagens mat serveras
Under kvällen tänder vi brasan och myser. Det uppskattas om man kan hjälpa till med att förbereda inför morgondagens bankettmat om det behövs.

Lördag
09:00-11:00 Frukost serveras
Hör gärna efter om köket kan behöva hjälp med något.
13:00 Avfärd i samlad tropp mot Gåseborg där korv med bröd kommer att serveras
ca 15 Fika i Riddersvik
16:00-18:00 Arts & Science utställning och tävling
18:00 Hov
19:00 Bankett
Efter banketten: Secret Santa

Söndag
08:00-10:00 Frukost serveras
Alla hjälps åt att städa sajten
12:00 Sajten stänger

Kontaktuppgifter

Huvud autokrat
Biorn Einarsson (Björn), +46 (0) 76-889 49 65, eventholmrikeATgmail.com

 

 

Matansvarig
Jean-Pierre De Sac (JP), +46 (0)73-433 86 85, eventholmrikeATgmail.com

 

 

Autokrat
Stateira (Mooness), eventholmrikeATgmail.com, eventholmrikeATgmail.com

 

 

Ansvarig för Gåseborgs ceremonin
Birgitta af Thyrishede (Pernilla), eventholmrikeATgmail.com

 

 

Transport
Erik Hjörleifsson (Linus), +46 (0)73-907 09 90, eventholmrikeATgmail.com

 

 

A&S utställning och tävling
Ioan Hjörleifsson (Johan), eventholmrikeATgmail.com

 

 

Ingrid AudardotterAnmälan
Ingrid Audardotter (Annika Nyman) +46 (0)70 751 88 16, eventholmrikeATgmail.com

Behöver du skicka något per post till eventet
Annika Nyman, Box 62, 178 21 Ekerö


Holmrike welcomes all of Drachenwald and SCA to find warmth, fellowship and inspiration at this year’s Midwinter feast.

Come join us and walk through the forest to the ancient castle ruins Gåseborg, listen to the story of Holmrike´s beginning by the firelight, join the torchlight procession, help out cooking feast over an open fire, hear old tales about Nordmark and just have a cosy time at Riddersvik.

When

13/12 the site opens at 18:00 and closes at 12:00 on the 15/12.

The site

The event site is Riddersvik scout cabin in Lövsta. There is no street address. The nearest street address is Skogsbersgkroken 24, Hässelby, Stockholm.

Here you can get directions to Riddersviks scout cabin.

The big event on Saturday is us walking through the forest to the castle ruins of Gåseborg. There we will lit a fire, cook sausages over an open fire and talk about Holmrike/Nordmark/Drachenwald´s history. And when we walk home through the forrest it is in the light of torches.

Here you can find directions to the castle ruins of Gåseborg.

Living at Riddersvik

There are bunk beds with a mattress in the cabin. You need to bring sheets, duvet and pillow. No running water inside the house but a running tap outside. There is no toilet in the house, but outhouse outside. A tip is to bring a torch for when you are going out in the dark.

If you decide to sleep elsewhere, please tell us so we can give the spot to someone else.

Registration

Register at the latest 2/12 through our registration form.

And here you can se who is already registered.

Last day to cancel the event and getting your money back is the 3rd of December. After that day there is an extra late-fee of 100 SEK.

Costs

Whole weekend:

 • adult = 400 SEK
 • child & youth 7-16 year = 250 SEK
 • child 0-6 years = 5 SEK

Daypass:

 • adult = 330 SEK
 • child & youth 7-16 year = 250 SEK
 • child 0-6 years = 5 SEK

Non-SCA members will have to pay 50 SEK extra.

Students, unemployed and retirees have the possibility to pay 250 SEK (50 SEK extra for non-members) for the entire weekend. We then expect you to assist according to ability during the event.

Payment information will be sent after registration.

Pick-ups

We will arrange for pickups from the closest bus stop (Riddersvik or Lingonrisgränd), for those in need. Note this in your registration form so we can contact you. And if you have missed that please send an e-mail to us at eventholmrike AT gmail.com

Gåseborg

The walk to Gåseborg is a walk through the woods and up the mountain so think about being dressed for this. It usually takes about 2.5-3 hours outdoors.

At Gåseborg we will grill sausage, enjoy the view and have a ceremony before we walk back in the shining of torches.

Do you want to read about the history behind why we meet up att Gåseborg every year? Read more here.

Art & Science display and competition

There will be an A&S display table on site where you are encouraged to bring your handy work to inspire others.

There will also be an A&S competition for those who wish to enter. Bring a short documentation of how this was made and a little about you. This is to be next to your A&S contribution so everyone can read about it. The populace is voting for who will win.

Secret Santa

As always we will play the Christmas present game/Secret Santa. Everyone who wants to participate brings a wrapped present that costs a maximum of 50 SEK. Contact autocrat at the site and they will tell you where to leave your gift.

Feast

In Holmrike´s first years, it was common to bring one’s own candlesticks to light up the banquet-room. We would like to honour this old tradition and ask you to please bring your own candlesticks and we will provide you with candles.

All that has stated something about allergies in the registration form will be contacted in advance by the head cook.

Menu

Vegetarian alternative will be prepared separately and all allergies will be accommodated for.

Evening meal
Vegetable soup and bread

Breakfast
Bread, cheese, ham, cucumber, tomato, eggs, coffee, tea

Gåseborg
Hotdogs and glögg

Fika
Coffee, tea, chocolate, buns and cookies

Banquet
Fennel and fish soup
Smoked and grilled chicken
Smoked neck of sheep
Meatpie
Saffron pancake

Breakfast
Bread and toppings, eggs, coffee, tea

Please consider this at the event

At the event, there are people who are very allergic to nuts (air born), perfume and fresh flowers. Please keep this in mind so that everyone can participate.

Help out

Do you want to help us out during the event? Contact us!
We appreciate if everyone helps out on Sunday to clean the site before we leave.

Schedule

Note that the schedule is preliminary. A final schedule will be posted here at the latest when the event begins but also posted on the wall in Riddersvik.

Friday
18:00 The site opens
20:00 -> Friday’s food is served
During the evening we light the fire and have a cosy time. We appreciate if you can help prepare for tomorrow’s banquet food if needed.

Saturday
09: 00-11: 00 Breakfast is served
Everyone helps the kitchen during the day, to prepare the banquet food.
13:00 Departure in a joint troop against Gåseborg where sausage with bread will be served
approx 15:00 Swedish fika is served at Riddersvik
16:00-19:00 Arts & Science competition and display
19:00 Banquet
After banquet: Secret Santa

Sunday
08: 00-10: 00 Breakfast is served
Everyone helps to clean the site
12:00 The site closes

Contact information

Head autocrat
Biorn Einarsson (Björn),+46 (0) 76-889 49 65, eventholmrikeATgmail.com

 

 

Food
Jean-Pierre De Sac (JP), +46 (0)73-433 86 85, eventholmrikeATgmail.com

 

 

Autocrat
Stateira (Mooness), eventholmrikeATgmail.com, eventholmrikeATgmail.com

 

 

In charge of the ceremony at Gåseborg
Birgitta af Thyrishede (Pernilla), eventholmrikeATgmail.com

 

 

Transport
Erik Hjörleifsson (Linus),+46 (0)73-907 09 90, eventholmrikeATgmail.com

 

 

A&S exhibition and competition
Ioan Hjörleifsson (Johan), eventholmrikeATgmail.com

 

 

Ingrid Audardotter

Registration
Ingrid Audardotter (Annika Nyman), +46 (0)70 751 88 16, eventholmrike@gmail.com

If you need to send anything by post to the event
Annika Nyman, Box 62, 178 21 Ekerö, Sweden.