Do you wish to read this in English you find it further down the page.

Med tanke på utvecklingen i omvärlden och i Sverige just nu har autokratgruppen tagit det tunga beslutet att ställa in eventet. Alla som har anmält sig kommer att bli kontaktade via e-post. Vi ser fram att få välkomna er i maj 2021 på nästa Majgreve istället!

Given the development in the world and in Sweden right now, the autocrat group has made the difficult decision to cancel the event. Anyone who has registered will be contacted via email. We hope to see you in May 2021 at next May Count!

Majgreve 2020

SKA Holmrike välkomnar hela den kända världen att njuta av solskenet vid den underbara miljön i Holmrikes skärgård i vår första månad på vårt nya Anno Societatis år. Låt oss alla hylla den avgående Majgreven och se vem som blir det nya årets Majgreve. Dela festen med vår kämpe som efter gåvor av kakor, öl och annat gott ska ge oss precis det väder som vi önskat.

När

Fredag den 1 maj  öppnas siten kl. 18 och stängs kl. 12 söndag den 3 maj.

Anmälan

Anmäl dig senast 23 april genom anmälningsformuläret.

Och här kan du se vilka som redan är anmälda.

Sista dag att avanmäla och kunna återfå pengarna är 24 april.

Vi tar ut 50 kr i förseningsavgift för inbetalningar efter sista betaldatum som är 24 april .

Information om Covid-19-virus

2020-03-19
Det är just nu väldigt osäkert om detta event kommer bli av pga Covid-19. Vi har än så länge valt att inte ställa in eventet utan fortsätter följa utvecklingen och instruktioner från regering, folkhälsomyndigheten, SCA Inc och Drachenwald. Senast 17 april kommer vi fatta beslut om eventet ska ske eller inte. Om vi ställer in eventet så kommer vi maila alla anmälda deltagare med info om hur vi gör med ev. återbetalning av eventavgifter. Om du inte har betalat ännu så går det bra att avvakta med betalning, ingen förseningsavgift kommer att tas ut före 24 april.
Hälsningar,
Autokraterna

2020-03-11
Autokraterna följer utvecklingen av corona virus covid-19 och kommer att uppdatera vår information här efter behov. Vi kommer att följa de nuvarande nationella rekommendationerna om resor och stora evenemang och sammankomster. Det finns för närvarande begränsningar för sammankomster över 500 personer i Sverige.

 • Alla deltagare som har symptom på infektionssjukdomar uppmanas att stanna hemma.
 • Huvudautokraterna kan vägra tillträde till evenemangsdeltagare som anländer till evenemanget med tecken på infektionssjukdom som hosta, nysningar, rinnande näsa, feber etc. Detta för att förhindra spridning av infektionssjukdom bland deltagarna.
 • Deltagare som utvecklar symtom på infektionssjukdom vid evenemanget kan bli ombedda att lämna eventet.
  • De som sover i tält/husvagn uppmanas att stanna i sitt tält/husvagn tills de kan lämna platsen.
  • De som sover inomhus måste direkt kontakta autokraten för instruktioner om var de kan bo tills de kan lämna platsen.

Vi ber alla deltagare följa följande grundläggande hygienrekommendationer

 • Tvätta händerna noggrant flera gånger per dag och alltid innan du hanterar mat.
 • Dela inte äta redskap eller dricksfat, drick alltid bara från din egen kopp eller flaska.
 • Kämpar, fäktare och bågskyttar måste ta med sina egna vattenflaskor märkta med deras namn / enhet och inte dela drycker med andra. Alla vattenbärare erbjuder bara att fylla på personliga flaskor, inte erbjuda drycker från gemensamma flaskor. Fighter snacks serveras med serveringsredskap.
 • Ta med dina egna servetter och handrensningsmedel och använd dem vid behov.

Kostnad

Hela helgen sova inne

 • vuxen = 400 kr
 • barn/ungdom 6-16 år = 325 kr
 • barn 0-5 år (sova i förälders säng) = 5 kr

Hela helgen sova ute (eget tält)

 • vuxen = 400 kr
 • barn/ungdom 6-16 år = 325 kr
 • barn 0-5 år = 5 kr

Dagspass (inkl bankett)

 • vuxen = 345 kr
 • barn/ungdom 6-16 år = 270 kr
 • barn 0-5 år = 5 kr

Dagspass (exkl bankett)

 • vuxen = 255 kr
 • barn/ungdom 6-16 år = 180 kr
 • barn 0-5 år = 5 kr

Icke medlem betalar 50 kr extra

Sista betaldag är 24 april.
Det kommer att kosta 50 kr i förseningsavgift efter det datumet.
Information vart man betalar kommer per mail när man registrerat sig. Har du inte fått någon information var vänlig och hör av dig till eventholmrikeATgmail.com

Plats

Eventet äger rum vid Medicinska Föreningens stuga Solvik på Värmdö utanför Stockholm.

Här hittar du karta till Solvik på goolge maps.

Åka kommunalt

Det går bra att åka kommunalt till Solvik. Du tar då buss 428X/429X/430X från Slussen, åk 20 minuter och kliv av vid Beatelundsvägen. Om du åker vid mindre traffikerade tider så kan du behöva byta buss vid Värmdö Marknad. Kolla gärna resväg och tider på www.sl.se.

När du kliver av bussen går du tillbaka i bussens färdriktning ca 15 meter och svänger in på Beatelundsvägen och går upp för backen, förbi grusparkeringen och fortsätter mot Solvik. Kommer du i dagsljus kan du efter ca 5 minuter gena genom skogen till vänster (skyltat mot Solvik) men i mörker rekomenderar vi att du följer vägen runt, dvs efter du passerat grusparkeringen så håller du till vänster varje gång vägen delar sig tills du är framme. Gångtid ca 15 min genom skogen och ca 20 min om man följer vägen. Har du mycket packning med dig så hör av dig till någon kompis som du vet kör till eventet eller autokraterna så kanske vi kan ordna med hämtning från grusparkeringen närmast busshållplatsen.

Bo på Solvik

Det finns möjlighet att sova inne i säng eller på golvet samt att ta med sig tält (medeltida eller mundant). Inne finns det våningssängar för 24 personer på sajten med täcke och kudde. Det finns även några madrasser att lägga ut på golvet. Om ni sover inne behöver ni ta med er lakan eller sovsäck och örngott. Det finns tältyta för minst 15-20 tält beroende på storlek. I storstugan finns ett vanligt kök med rinnande vatten och diskmaskin men i övrigt finns inget rinnande vatten. Det finns ingen toalett i huset men torrdass utomhus. Bada gör man i sjön, det finns 2 bra badbryggor varav en vid den vedeldade bastun.

Schema

Obs! Schemat är preliminärt. Målet för eventet är att inte ha ett särskilt strikt schema utan vi tar det lite som det kommer.

Fredag
18:00 Sajten öppnar
19:00-21:00 Fredagens mat serveras
Kvällen: bastu, bad & mys

Lördag
08:30-10:30 Frukost serveras
10:00 Rustningsinspektion
10:30-11:30 Holmgång (fighting)
10:30-11:30 Bågskytte träning
11:30-12:30 Majgrevetornering (format: TBD)
12:30 Lunch
13:30-14:30 Barn bågskyttetävling
14:30-17:00 Portsmouth bågskyttetävling
14:30-16:30 Yxkastning
14:00-17:00 Hantverk, bad mm
17:00 Hov
18:00 Vi hjälps åt att förbereda bankettmaten vi tagit med oss
19:00 Bankett
Kvällen: bastu, bad & mys

Söndag
08:00-10:00 Frukost serveras
Alla hjälps åt att städa sajten
12:00 Sajten stänger

Meny

Menyn kommer ut här närmre eventet.

Fredag middag

Lördag frukost
Våfflor (endast lördag), gröt, mjölk, äppelmos, bröd, smör, ost, skinka, ägg, juice, te, kaffe, honung. Det finns gluten- och laktosfria alternativ.

Lördag lunch:

Lördag middag

Söndag frukost
Gröt, mjölk, äppelmos, bröd, smör, ost, skinka, ägg, juice, te, kaffe, honung. Det finns gluten- och laktosfria alternativ.

Tänk på detta

Det finns folk med på eventet som är väldigt allergiska mot parfym och färska blommor. Var snäll och tänk på detta så att alla kan delta.

Hjälpa till

Vill du hjälpa till under eventet så tar vi gärna emot hjälp. Kontakta oss då!
Vi uppskattar ju självklart också att alla hjälper till att städa sajten på söndagen innan vi lämnar.

Kontaktuppgifter

Huvudautokrat
Ingrid Audardotter (Annika Nyman), 070-751 88 16 eventholmrikeATgmail.com

Ingrid Audardotter

Matansvarig
Druda Uddormsdotter, eventholmrikeATgmail.com

Oddvar, eventholmrikeATgmail.com

Marshall in charge
Morales Galen, eventholmrikeATgmail.com

Bågskytte
Engil Ingimarrsson, eventholmrikeATgmail.com

Yxkastning
Isabetta del Verde, eventholmrikeATgmail.com

Dekoration, tokens & majgreve-/majgrevinna-kronor
Fru Birgitta af Thyrisede, eventholmrikeATgmail.com

Site ansvarig
William af Richwood, eventholmrikeATgmail.com

Behöver du skicka något per post till eventet
Annika Nyman, Box 62, 178 21 Ekerö


May Count 2019

Given the development in the world and in Sweden right now, the autocrat group has made the difficult decision to cancel the event. Anyone who has registered will be contacted via email. We hope to see you in May 2021 at next May Count instead!

SKA Holmrike welcomes all of Drachenwald and SCA to come and bask in the sun at the picturesque site Solvik that lies right at the sea. And join us in a cheer for the retiring May Count and the brand new one being appointed at the tournament. The May Count is then till next year our Champion in the tournament with the Weather Gods. Let us all give him/her all the support he/she needs to give us just the weather we wish for.

When

Site opens Friday, May 1st 6 pm and closes on Sunday, May 3rd at noon.

Registration

Register by May 23rd by filling out this form.

Here you can see who has already registered.

The last day to cancel your registration and get your money back is April 24 th. We will charge an extra fee of 50 SEK for payments after that date.

Information regarding Covid-19 virus

2020-03-19
It is currently uncertain if this event will take place due to Covid-19. We have at this time not cancelled the event but are following developments and instructions from the state, SCA inc and Drachenwald. We will make a decision if the event will take place or not by April 17th at the latest. If the event is cancelled all registered participants will receive an e-mail with information about possible site fee refunds. If you have not yet paid your site fee it is fine to wait to do so. We will not take any late fees before April 24th.
Regards, 
the autocrats

2020-03-11
The autocrats are following the developments of the corona virus covid-19 and will update our information here as needed. We will follow the current national recommendations regarding travel and large events and gatherings. There are currently restrictions for gatherings over 500 people within Sweden. 

 • All participants who have symptoms of infectious diseases are asked to stay at home.
 • The head autocrats can refuse admittance to event participants who arrive at the event with signs of infectious disease such as cough, sneezing, runny nose, fever etc. This is to prevent the spread of any infectious disease amongst participants.
 • Participants who develop symptoms of infectious disease while at the event may be asked to leave the site.
  • Those sleeping in a tent/caravan are asked to stay in their tent until they can leave the site.
  • Those sleeping indoors must directly contact the autocrat for instructions on where to stay until they can leave the site. 

We ask that all participants follow the following basic hygiene recommendations

 • Wash your hands thoroughly several times per day and always before handling food.
 • Do not share eating utensils or drinking vessels, always drink only from your own cup or bottle.
 • Fighters, fencers and archers are required to bring their own water bottles marked with their name/device and not share drinks with others. Any water bearers will only offer to refill personal bottles, not offer drinks from communal bottles. Fighter snacks will be served using serving utensils.
 • Bring your own napkins and hand sanitizer and use them as needed.

Costs

Full event, sleeping indoors

 • adult= 400 SEK
 • child/youth 6-16 years = 325 SEK
 • child 0-5 years (sleeps in parent’s bed) = 5 SEK

Full event, sleeping outdoors

 • adult= 400 SEK
 • child/youth 6-16 years= 325 SEK
 • child 0-5 years= 5 SEK

Day pass

 • adult= 345 SEK
 • child/youth 6-16 years= 270 SEK
 • child 0-5 years = 5 SEK

Day pass (no banquet)

 • adult= 255SEK
 • child/youth 6-16 years= 180 SEK
 • child 0-5 years = 5 SEK

Non SCA members pay 50 SEK extra.

Last day to pay is April 24th.
After this, there will be a late fee of 50 SEK.
Information about where to send your payment will be sent by e-mail after you have registered. If you haven’t gotten any info then please contact us at eventholmrikeATgmail.com.

Site

The event will take place at the Medical Student’s Union cottage Solvik on the island of Värmdö outside of Stockholm.

Here is a map to Solvik on google maps.

Travel info

It is easy to travel by public transit to Solvik. You take bus 428X/429X/430X from Slussen subway station and 20 minutes later you get off at Beatelundsvägen. If you are travelling at less popular times you may have to take another bus first and switch buses at Värmdö Marknad. Please use www.sl.se to check travel details.

When you get off the bus go back about 15 meters in the direction the bus came from and turn onto Beatelundsvägen and walk up the hill past the gravel parking lot and continue on towards Solvik. After about 5 minutes you can choose to take the shortcut to the left through the woods (by the sign that says Solvik) but after dark, we recommend that you follow the road all the way. To follow the road after you have passed the gravel parking lot you want to turn left everytime the road divides until you have arrived. Walking time is about 15 minutes through the woods or about 20 minutes along the road. If you have a lot of luggage with you then talk to a friend who has a car or the autocrats ahead of time about being picked up by the gravel parking lot near the bus stop.

Sleeping at Solvik

There are beds or floor space indoors at the site or you can bring your tent (medieval or mundane). Indoors there are bunk beds for 24 people (with blankets and pillows) as well as some mattresses on the floor. If you are sleeping indoors you will need to bring sheets or a sleeping bag and pillowcase. There is outdoor space to put up at least 15-20 tents depending on their size. In the main building, there is a regular kitchen with running water and a dishwasher but there is no running water anywhere else on site. There are no toilets, just outhouses. There are 2 nice docks for swimming in the sea, one of which is right next to the wood-burning sauna.

Schedule

Note this is a preliminary schedule. Our goal is for the event to be relaxed so we will take it as it comes.

Friday
18:00 Site opens
19:00-21:00 Dinner
Evening: Sauna, swimming & relaxing

Saturday
08:30-10:30 Breakfast
10:00 Armor inspection
10:30-11:30 Holmgången (fighting)
10:30-11:30 Archery training
11:30-12:30 May Count tournament (format: Circle of Trechery)
12:30 Lunch
13:30 Children’s Archery competition
14:30-17:00 Portsmouth Archery competition
14:30-16:30 Ax throwing
14:30-17:00 Swimming, work on your A&S projects, play a game etc.
17:00 Court
18:00 We all help prepare the food we brought to share at the banquet
19:00 Banquet
Evening: Sauna, swimming & relaxing

Sunday
08:00-10:00 Breakfast
We all help to clean up the site
12:00 Site closes

Menu

The menu will be found here closer to the event.

Friday dinner

Saturday (and Sunday) breakfast
Waffles (only Saturday), porridge, milk, applesauce, bread, butter, cheese, ham, eggs, juice, honey, coffee and tea. There are gluten and lactose-free alternatives.

Saturday lunch

Saturday dinner

Sunday breakfast
Porridge, milk, applesauce, bread, butter, cheese, ham, eggs, juice, honey, coffee and tea. There are gluten and lactose-free alternatives.

Reminder

There may be people at the event with severe allergies to perfumes and similar scents.  Please keep this in mind so that everyone can participate.

Helping out

If you want to help out during the event then we will be extra happy. Please let us know! We really appreciate if everyone helps out with cleaning the site on Sunday before we go home.

Contact info

Head autocrat
Ingrid Audardotter (Annika Nyman), +46(0)70 751 88 16, eventholmrikeATgmail.com

Ingrid Audardotter

In charge of food
Druda Uddormsdotter, eventholmrikeATgmail.com

Oddvar, eventholmrikeATgmail.com

Marshal in charge
Morales Galen, eventholmrikeATgmail.com

Archery
Engil Ingimarrsson, eventholmrikeATgmail.com

Thrown weapons
Queen Isabetta del Verde, eventholmrikeATgmail.com

Decoration, tokens & May Count/May Countess crowns
Fru Birgitta af Thyrisede, eventholmrikeATgmail.com

Site and ground
William af Richwood, eventholmrikeATgmail.com

If you for some reason need to send anything by post before the event
Annika Nyman, Box 62, 178 21 Ekerö