2020 Midvinter/Midwinter online

Do you wish to read this in English you find it further down the page.

När pesten sprids över den kända världen gör Holmrike sitt bästa för att fortsätta med traditionerna ändå! Så Nordmarks äldsta och första evenemang – Midvinter – blir i år ett online-evenemang!

Vi lovar er alla en utsikt över (även om vi inte kan vara där personligen) den traditionella forntida slottsruinen Gåseborg där Holmrike har hållit Midvinter Ceremonin varje år sedan 1984. I år håller vi ceremonin online.

Vi går vanligtvis hem genom skogen i ljuset av facklor. I år kommer vi att njuta av vandringen online med ett ljus framför en skärm.

Vi njuter vanligtvis all god mat tillagad av begåvade kockar. I år får du exklusiva recept som du kan välja att göra hemma och njuta framför Zoom tillsammans med oss ​​alla.

Vi får vanligtvis höra gamla berättelser om Nordmark i den mysiga stugan på Riddersvik. I år kommer du att kunna höra dem online istället.

Massor av andra saker planeras. Kanske kommer vi att ha en ölprovning, ett hov, en allsång, spökhistorier, lekar eller bara en bra stund tillsammans med fantastiska vänner! Vill du bidra till något? En eldshow, en rolig historia, en sång eller något annat. Anmäl gärna det när du anmäler dig eller skicka oss ett mail till eventholmrikeATgmail.com.

Vi kommer även att ha en online Konst & vetenskap utställning (A&S display) i breakout rooms på Zoom. Visst har du något att visa upp för att inspirera andra!

För att kunna delta i det här roliga måste du registrera dig till evenemanget senast den 18 december. Länk till anmälningsformuläret hittar du här .

Här kan du se vilka som anmält sig.

När: 19 december från kl 13:00 tills Torunn går och lägger sig.

Webbplats: Zoom (länk skickas till dig efter registrering)

Hela helgen: Kostnadsfritt men du är mycket välkommen att bidra till Holmrikes skattkista om du vill. Swish: 123214 42 51 eller PG: 42 40 36-2

Mer information kommer att skickas till dig vid registrering.

Event huvudansvarig: Annika Nyman, Box 62, 178 21 Ekerö, +46 (0) 70 751 88 16, eventholmrikeATgmail.com

Preliminärt online schema

13:00Eventet öppnar, vi grillar korv & tittar på utsikten
14:00Holmrike & Nordmarks historia
14:30Gåseborgs ceremonin & fackeltåg
15:00Cook-a-long, fika. ljugarbänk, konst & vetenskaps utställning (A&S display) & Midvinters frågesport
17:30Förberedelse för bankett
18:00Bankett online (recepttips från Nordmarks kockar)
19:00
19:30
21:00
Smör-öl
Ölprovning
Bardic circle & umgänge tills dess att Torunn vill gå och lägga sig (= sent).

Kontaktuppgifter

Ingrid Audardotter

Huvud autokrat
Ingrid Audardotter (Annika Nyman) +46 (0)70 751 88 16, eventholmrikeATgmail.com

Autokrat
Druda Uddormsdotter (Julia), eventholmrikeATgmail.com, eventholmrikeATgmail.com

Ansvarig för Gåseborgs ceremonin
Birgitta af Thyrishede (Pernilla), eventholmrikeATgmail.com

Gåseborgs vy ansvarig
Erik Hjörleifsson (Linus), +46 (0)73-907 09 90, eventholmrikeATgmail.com

Ingrid Audardotter

Anmälan
Ingrid Audardotter (Annika Nyman) +46 (0)70 751 88 16, eventholmrikeATgmail.com

Behöver du skicka något per post till eventet
Annika Nyman, Box 62, 178 21 Ekerö


Midwinter online 2020

When the plague is roaming the Known World Holmrike are doing our best to keep up the traditions anyway! So Nordmarks oldest and first event – Midvinter – will this year be an online event

We promise you all a view (even if we can not be there in person) of the traditional ancient castle ruins Gåseborg where Holmrike has held the Midvinter ceremony every year since 1984.This year we will hold the ceremony online. 

We usually walk home through the forest in the light of torches. This year we will enjoy the walk online with a candle in front of a screen. 

We usually feast on great food prepared by excellent cooks. This year you will get exclusive recipes you can try out at home and enjoy in front of Zoom with all of us. 

We usually get to hear old tales about Nordmark in the cozy cabin at Riddersvik. This year you will be able to hear them online instead. 

Lots of other things are being planned. Perhaps we will have a beer tasting, a court, a sing-along, ghost stories, games or just a good time with great friends! Do you want to contribute to something? A fire show, a funny story, a song or something else. Feel free to register that when you register for the event or send us an email to eventholmrikeATgmail.com.

To be able to join in for this fun you have to register for the event at the latest the 18th of December. The link for the registrations form is to be found here.

Here you find those who has registred for the event.

When: 19th December from 13:00 until we fall asleep.

Site: Zoom (link is sent to you after registration)

Whole weekend: Free of charge but you are most welcome to contribute to Holmrikes treasure chest if you want. Inside Sweden: Swish: 123 214 42 51 or PG: 42 40 36-2

More information will be sent to you on registration. 

Event steward: Annika Nyman, Box 62, 178 21 Ekerö, +46 (0)70 751 88 16, eventholmrikeATgmail.com 

Preliminary online schedule

13:00The event opens, we grill sausages & look at the view
14:00Holmrike & Nordmark’s history
14:30Gåseborgs ceremony & torchlight procession
15:00Cook-a-long, fika, storytelling, Arts & Science display & Midwinter quiz
17:30Preparation for banquet
18:00Banquet online (recipe tips from Nordmark’s chefs)
19:00
19:30
21:00
Butterbeer
Beer tasting
Bardic circle and socializing until Torunn wants to go to bed (= late).

Contact information

Ingrid Audardotter

Head autokrat
Ingrid Audardotter (Annika Nyman), +46 (0)70 751 88 16, eventholmrikeATgmail.com

Autocrat
Druda Uddormsdotter (Julia), eventholmrikeATgmail.com, eventholmrikeATgmail.com

In charge of the ceremony at Gåseborg
Birgitta af Thyrishede (Pernilla), eventholmrikeATgmail.com

In charge of Gåseborg´s view
Erik Hjörleifsson (Linus),+46 (0)73-907 09 90, eventholmrikeATgmail.com

Ingrid Audardotter

Registration
Ingrid Audardotter (Annika Nyman), +46 (0)70 751 88 16, eventholmrike@gmail.com

If you need to send anything by post to the event
Annika Nyman, Box 62, 178 21 Ekerö, Sweden.