Arbetsgrupper

Vi har startat 3 arbetsgrupper i Holmrike, är du intreserad att vara med kontakta nedastående. Du kan vara med i en grupp eller alla valet är ditt.

Lokalgrupp: kontakta Julia om du vill vara med, julia.k.nilsson@gmail.com

Utåtriktad grupp: kontakta JP om du vill vara med, jp_karlen@hotmail.com

Framtids/visionsgrupp: kontakta Tokrake om du vill vara med, tokrake@hotmail.com