Bågskytte i SCA

Under i princip hela den tidsperiod som återskapas i SCA användes bågskytte i olika former. Om det så var för jakt, krig eller sport så fanns det under medeltiden många innovativa och skickliga bågskyttar.
Bågskytte kom att spela en avgörande roll i flera stora slag (som Agingourt och under 100 år kriget) och många medeltida kulturer satte stor tillit till bågskyttarnas skicklighet vid kampanjer, inte minst de nomadiska stammarna som kom till Europa från Asien.

I Nordmark skiljer vi tydligt mellan två olika typer av bågskytte, stridsbågskytte och tavelskytte.
Tavelskyttet återskapar det klassiska bågskyttet med antingen lång- eller recurvebågar som motsvarar sina historiska förebilder. Pilarna är tillverkade av träskaft med naturliga fjädrar. Tavelskyttet sker endast mot icke-levande mål och är en vanligt förekommande aktivitet vid Nordmarks evenemang, då det även äger rum bågskyttetävlingar i vilka skyttar kan jämföra sig med varandra om de så önskar. Formerna för tävlingarna varierar i allt från duellskytte till tematiserade banor och traditionellt tavelskytte på olika avstånd.
I stridsbågskyttet blandas bågskyttar med kämpar i skyddande rustningar. Bågskyttarna deltar i kämparnas gruppstrider och tack vare speciella pilar kan de utan att skada deltagarna skjuta på levande mål. Stridsbågskyttet ger ytterligare en dimension till stridsupplevelsen som kämpe.