Barnaktivitet

Barn och ungdomar (dvs de som är under 18 år) är välkomna att delta i SCA och Nordmarks aktiviteter. På vissa evenemang ordnas det specifika barnaktiviteter men föreningen sysslar på inget vis med barnpassning eller barnaktiviteter i traditionell mening. Aktivitet i föreningen bygger ofta på egna initiativ och drivkrafter.
Därför är det viktigt att inte bara barnen utan även målsman eller annan vuxen kan vara med och ta ansvar för barnet. Personer under 18 år måste ha förälder eller en utsedd vuxen förmyndare med sig på evenemang för att kunna delta.
Under de år som föreningen har funnits i Sverige har allt fler familjer med barn kommit till Nordmark och planer på mer regelbundna barnaktiviteter pågår för fullt. Bland annat genom instiftandet av ett barngille.