Fäktning i SCA

Fäktningen i SCA återskapar fäktteknik från i huvudsak tidsperioden 1500-1600. Dusterna utkämpas ’in the round’ och hugg eller stötar är kropps-specifika; en träff på en arm omöjliggör användande av den armen, men en träff mot huvudet eller bröstet räknas som dödande. Duster kan utkämpas intill motståndaren oskadliggörs eller dör, eller till första eller andra blodsutgjutelsen. Den lediga handen kan användas för att blockera en motståndares attack. En stridande kan också använda ett andra vapen (eller en liten rund sköld, eller mantel) i den lediga handen.

”I fäktningen räknas slagen som om de vore utdelade med en riktig klinga, extremt vass på kanter och spets. Varje slag som skulle ha penetrerat skinn skall räknas som en tillräckligt god träff. Varje slag som träffar på mask, hjälm eller halsskydd skall räknas som om det träffade bar hud. Varje stöt som får spetsen av bladet att utöva tryck mot motståndaren genom tyg eller mask/hjälm/halsskydd – inte genom en tillfällighet, utan av resultatet genom en stöt – skall anses vara ett tillräckligt slag.”
Ur Drachenwalds fäktningsregler

 

Fäktningslänkar: