SKA Holmrike är en medeltidsförening i Stockholms län för de som vill uppleva drömmen om den ljusa medeltiden. Vi vill söka kunskap om och på ett lekfullt sätt återskapa vår dröm om medeltiden genom hantverk, konst, stridskonst och ideal som höviskhet och ridderlighet.

Holmrike har återkommande hantverksträffar och kämpaträning och ordnar också event (evenemang) där vi träffas och umgås i medeltidskläder eller åker till andra delar av landet eller världen där andra grupper arrangerar evenemang.

Holmrike är del av en stor internationell ideell organisation som heter SCA som är inriktad på att kreativt återskapa den ljusa delen av tiden före -1600.

SCA står för The Society for Creative Anachronism och dess svenska översättning är SKA (Sällskapet för Kreativ Anakronism).

I Sverige representeras SCA av Furstendömet Nordmark som består av ett antal lokalföreningar som kallas härad eller baroni. Holmrike (Stockholms gruppen) är ett härad och styrs av en drots.

Furstendömet Nordmark ingår i kungadömet Drachenwald som består av de samlade SCA-grupperna i Europa. På Drachenwalds sida om ”Where we are” kan du se var vi har grupper i vårt kungarike för tillfället.

SCA som är vår moderorganisation har en sida ”Find your Kingdom” där du kan se vilka kungadömen som finns för närvarande i ”Den Kända Världen”. Majoriteten av dem finns i USA och det är också där gruppen har sitt ursprung. Därför finns det en hel del engelska och ”svengelska” uttryck som används i föreningen.