Heraldik

Första gången man besöker ett evenemang märker man att folk tycks ha ålderdomliga eller rentav konstiga namn, liksom att det finns vackra banér lite varstans. Detta är en del i vårt sätt att skapa en medeltida känsla.
Om vi börjar med vapensköldarna så är de konstruerade efter särskilda heraldiska regler. De färger (tinkturer) som används är svart, blått, rött, grönt och purpur. Även vitt och gult förekommer som symboler för silver och guld. Ibland ser man vapensköldar till synes översållade av små figurer. Dessa symboliserar pälsverk, till exempel hermelin.

Vill man ha en bild på sitt vapen går detta givetvis bra, och ett råd är att titta i heraldiska böcker efter uppslag. Man kan använda allt från geometriska figurer till fabeldjur.

Vad gäller namnet så är det ett bra tips att ta en titt i medeltida källor och se om där fanns en kung eller drottning med ett fint namn. Regeln som finns är att man inte får ta ett komplett historiskt namn (till exempel Karl Knutsson Bonde eller Gustav Eriksson Vasa), utan hämta för- och efternamn (och eventuellt tillnamn) från olika källor. Många använder sitt antagna medeltida namn (kallat persona) i flera år utan att formellt registrera det, medan andra registrerar namnet med en gång.
Registrera? tänker du kanske. Det gör man på så sätt att man skickar in sitt namn, tillsammans med den dokumentation man hittat kring namnet, till SCAs huvudkontor i USA. Detta är något man också kan göra med den vapensköld man väljer till sin. Man gör ungefär likadant som när man skickar in sitt namn, med tillägget att man ritar upp vapnet, alternativt skriver dess blasonering (ungefär heraldisk beskrivning av hur vapnet ser ut, ofta på franska). Hela registreringsprocessen tar vanligtvis några månader.

Länkar till olika heraldik sidor .

Namn och heraldik i Nordmark – Facebook

Registering an Order Name in the SCA

Nordmarks vapenrulla –  Här är en förteckning över de namn och heraldiska vapen som har registrerats av Nordmarkare