Holmrike vill skicka en stor gratulation till både Gunnes gård och Vikingabyn Storholmen för att de nu har blivit fullvärdiga medlemmar i Sveriges museer.

Det här är en stor vinst för alla oss som är intresserade av praktisk historia! 🙂 Vi gratulerar Sveriges museum som får två suveräna tillskott! Holmrike kommer att fortsätta att besöka dem bägge!

Läs hela artikeln på Sveriges museers hemsida: https://sverigesmuseer.se/nyheter/vi-valkomnar-tva-friluftsmuseer-som-fullvardiga-medlemmar/

Läs mer om Gunnes gård: https://www.upplandsvasby.se/gunnes-gard

Läs mer om Vikingabyn Storholmen: https://www.storholmen.org/

Kategorier: Nyheter