Holmrikes lokalkalender

På denna sida hittar du kalendern för bokade händelser i vår föreningslokal i Fredhällsparken, Adlerbethsgatan 20, 112 55 Stockholm.

Om du är medlem i vår förening och vill boka lokalen skall du ta kontakt med oss genom: drotsATholmrike.nordmark.org