Holmrikes vänner

Holmrikes vänner är ett frivilligt initiativ bland medlemmarna som går ut på att bidra lite mer än den vanliga stugpengen genom att via PG betala sin stugpeng samt ett valfritt belopp därtill.

Ordinarie stugpeng är 10 kr per gång (som man besöker lokalen) för medlemmar och 30 kr för icke medlemmar. Stugpengen är ett bidrag till hyran för Holmrikes lokal.

Istället för att betala kontant på plats  kan man betala sin stugpeng via föreningens PG. Märk inbetalningen ”stugpeng + månad”.

Vill du dessutom vara med i Holmrikes vänner, betalar du lite mer, några betalar 100 kr i månaden andra 50 kr. Beloppet är valfritt. Glöm inte att skriva vem du är som betalar på inbetalningen.

PG för Holmrikes vänner: 42 40 36-2
Swish för Holmrikes vänner: