Nordmark

Nordmarks hemsida

Nordmark är den svenska delen av SCA, Där Holmrike är ett härad under Nordmark. Nordmark är ett furstendöme i SCA.

Silversparrens bloggsida

Silversparren ges ut av den svenska moderföreningen SKA Nordmark (Sverige).

Medlemssystem

Inlogg till medlemssystemet

ArcMember heter Nordmarks medlemsregister där du registrerar ditt medlemskap i Holmrike.

Drachenwald

Kingdom of Drachenwald

Drachenwald är ett kungadöme i SCA. Drachenwald sträcker sig från Sydafrika, Europa samt Ryssland.

Dragon’s Tale online

Dragon´s Tale ligger online för alla medlemmar att läsa. Information om hur du når den får du i månatliga mail när du är medlem. 

E-postlistor i Drachenwald

Drachenwald e-postlista

Flera Drachenwald e-postlistor

SCA

SCAs Hemsida

SCA (The Society for Creative Anachronism) är en internationell organisation dedikerad till research och återskapande av konst & kunskap fram till 1600-talet. Vår kända värld består av 20 kungadömen & 30 000 medlemmar över hela världen.

Library of SCA Documents

Här hittar du alla officiella dokument från SCA

SCA Handböcker

SCA Organizational Handbook

Marshal’s Handbook

Rapier Marshal’s Handbook

Thrown Weapons Handbook

Siege Engines Handbook

Youth Combat Handbook

Target Archery Handbook

Gillen

Gillen är sammanslutningar av folk med olika specialintressen.

Nordmarks musikgille

Nordmarks musikgille – Nordmarks musikgilles grupp på Facebook

The Drachenwald Theatre Guild

Teatergillets hemsida

Teatergillets sida på Facebook

Teatergillets grupp på Facebook

Bryggargillet

Bryggargillets sida.