Länkar

Inlogg till census

Census är Nordmarks medlemsregister.

Nordmarks Hemmsida

Nordmark är den svenska delen av SCA, Där Holmrike är ett härad under Nordmark. Nordmark är ett furstandöme i SCA

Silversparrens hemsida

Silversparren ges ut av den svenska stödföreningen SKA Nordmark och gör därför inte anspråk på att återge SCA´s officiella ståndpunkter. För innehållet i Silversparren svarar artikelförfattarna själva, där inte något annat anges. Allt material tillhör författaren och faller under svensk upphovsrättslag.

Kingdom of Drachenwald

Drachenwald är ett kungadöme i SCA. Drachenwald sträcker sig från Sydafrika, Europa samt Ryssland.

Dragon’s Tale online

Det finns ett nytt sätt att läsa Dragon Tale på nätet. Om du har några problem eller frågor, vänligen maila medlemskap@sca.org. Inkludera din juridiska namn, medlemsnummer, och en kort förklaring av problemet du upplever. Tänk på att skriva på engelska.

SCAs Hemsida

The Society for Creative Anachronism is an international organization dedicated to researching and re-creating the arts and skills of pre-17th-century. Our “Known World” consists of 20 kingdoms, with over 30,000 members residing in countries around the world.

Library of SCA Documents – Här hittar du alla officiella dokument från SCA

Handböcker:

SCA Organizational Handbook

Marshal’s Handbook

Rapier Marshal’s Handbook

Thrown Weapons Handbook

Siege Engines Handbook

Youth Combat Handbook

Target Archery Handbook