Länkar

Inlogg till medlemssystemet

ArcMember heter Nordmarks medlemsregister där du registrerar ditt medlemskap i Holmrike.

Nordmarks hemsida

Nordmark är den svenska delen av SCA, Där Holmrike är ett härad under Nordmark. Nordmark är ett furstendöme i SCA.

Silversparrens bloggsida

Silversparren ges ut av den svenska moderföreningen SKA Nordmark (Sverige).

Kingdom of Drachenwald

Drachenwald är ett kungadöme i SCA. Drachenwald sträcker sig från Sydafrika, Europa samt Ryssland.

Dragon’s Tale online

Dragon´s Tale ligger online för alla medlemmar att läsa. Information om hur du når den får du i månatliga mail när du är medlem. 

SCAs Hemsida

SCA (The Society for Creative Anachronism) är en internationell organisation dedikerad till research och återskapande av konst & kunskap fram till 1600-talet. Vår kända värld består av 20 kungadömen & 30 000 medlemmar över hela världen.

Library of SCA Documents

Här hittar du alla officiella dokument från SCA

Handböcker:

SCA Organizational Handbook

Marshal’s Handbook

Rapier Marshal’s Handbook

Thrown Weapons Handbook

Siege Engines Handbook

Youth Combat Handbook

Target Archery Handbook