Föreningslokalen Holmgården
Vår lokal ligger på Adlerbethsgatan 20 (112 55 Stockholm), i Fredhällsparken. Det är lättast att ta sig dit med tunnelbanans gröna linje och gå av i Kristineberg.

Från tunnelbanan viker man av till vänster och går under motorvägen och sedan vänster igen ut i parken. Du kommer att passera en stor plaskdamm med skulpturer av förvuxna måsar och på andra sidan plaskdammen följer man en gångbana kanske trettio meter så ligger vår lokal på höger sida. Det är en liten röd stuga med fönsterluckor. Det finns ingångar på båda sidor, huvudentren år på sidan med den stora rampen.

Vill du veta vad som händer i lokalen hittar du uppdaterade uppgifter i vår lokalkalender.

Vill du hyra vår lokal hittar du mer information här.

Läs även om Holmrikes vänner, ett frivilligt initiativ bland våra medlemmar för att sponsra hyran av vår lokal!

I lokalen finns det ett litet pentry med micro, medtag egen mat (många aktiviteter börjar direkt efter middagen). Glöm inte att diska och ta med dig sopor från lokalen efter dig för allas trevnad.


Regler för lokalen beslutat av styrelsen

  • Innan du går tänk på att: Stänga av kaffebryggaren, Släcka ljuset, och självklart har du diskat din disk samt att du tar med dig eventuella sopor när du går.
  • Personliga saker skall inte förvaras i lokalen.
  • Inget svärdssvingade inomhus, vi har haft hål i väggar, trasiga speglar och repor i taket
    ansvarig kommer tvingas betala eller reparera skador.
  • Goldkey-garderoberna är avsedda för lånekläder. Omärkta kläder som lämnas här riskerar att uppfattas som donerade, märkta kläder som lämnas här antas vara utlånade till föreningen för utlåning. Föreningen tar inget ansvar för kläder lämnade i dessa garderober.
  • Inget får förvaras i proppskåpet av brandskydd och försäkringsskäl.
  • Heta arbeten samt arbete med gnistbildning, såsom glödgning, lödning, bruk av vinkelslip eller liknade får endast ske på avsedd plats i rustkammaren eller utomhus.
  • Det är viktigt att alla som använder lokalen städar efter sig plus lite extra.
  • Vi röker inte i lokalen, inte heller precis utanför så att röken drar in.

Denna lista av Regler kan komma att uppdateras när som helst av Skeppis eller Styrelsemöte.