Lokalen

Föreningslokalen Holmgården
Vår lokal ligger på Adlerbethsgatan 20 (112 55 Stockholm), i Fredhällsparken. Det är lättast att ta sig dit med tunnelbanans gröna linje och gå av i Kristineberg.

Från tunnelbanan viker man av till vänster och går under motorvägen och sedan vänster igen ut i parken. Du kommer att passera en stor plaskdamm med skulpturer av förvuxna måsar och på andra sidan plaskdammen följer man en gångbana kanske trettio meter så ligger vår lokal på höger sida. Det är en liten röd stuga med fönsterluckor. Det finns ingångar på båda sidor, huvudentren år på sidan med den stora rampen.

Vill du veta vad som händer i lokalen hittar du uppdaterade uppgifter i vår lokalkalender.

Alla som besöker vår föreningslokal ska betala stugpeng. Pengen skall täcka föreningens driftskostnader för lokalen, så det är viktigt att inte glömma att betala den varje gång du besöker lokalen! Ordinarie stugpeng är 10 kr per gång (som man besöker lokalen) för medlemmar och 30 kr för icke medlemmar.

Läs även om Holmrikes vänner, ett frivilligt initiativ bland våra medlemmar!

I lokalen finns det ett litet pentry med micro, medtag egen mat (många aktiviteter börjar direkt efter middagen) och diska & ta med dig sopor från lokalen efter dig för allas trevnad.


Regler för lokalen beslutat av styrelsen

 • Innan du går tänk på att: Stänga av kaffebryggaren, Släcka ljuset, och självklart har du diskat din disk och betalat stugpengen.
 • Alla personliga saker skall vara märkta med namn och telefonnummer, eller förvaras i låst låda märkt med sagda uppgifter, övriga saker kan misstas som föreningens och riskerar då att slängas eller städas undan i samband med städdagarna.
 • Mat som förvaras i kylen skall vara märkt med Namn och Sista Datum, annars riskerar det att slängas eller ätas. Denna regel är inte applicerbar på dryck.
 • Inget svärdssvingade inomhus, vi har haft hål i väggar, trasiga speglar och repor i taket
  ansvarig kommer tvingas betala eller reparera skador.
 • Goldkey-garderoberna är avsedda för lånekläder. Omärkta kläder som lämnas här riskerar att uppfattas som donerade, märkta kläder som lämnas här antas vara utlånade till föreningen för utlåning. Föreningen tar inget ansvar för kläder lämnade i dessa garderober.
 • Inget får förvaras i proppskåpet av brandskydd och försäkringsskäl.
 • Heta arbeten samt arbete med gnistbildning, såsom glödgning, lödning, bruk av vinkelslip eller liknade får endast ske på avsedd plats i rustkammaren eller utomhus.
 • Det är viktigt att alla som använder lokalen städar efter sig plus lite extra.
 • Vi röker inte i lokalen, inte heller precis utanför så att röken drar in.

Denna lista av Regler kan komma att uppdateras när som helst av Skeppis eller Styrelsemöte.