Föreningsmedlemmar som önskar ha mer tillgång till lokalen kan ansöka om att bli nyckelbärare. Som nyckelbärare har man möjlighet att nyttja lokalen då den inte är bokad.

Kostnad för att bli nyckelbärare är 4000 kronor per år, utöver medlemsavgiften. Kostnaden betalas i början av året som en engångssumma. I enstaka fall kan uppdelad betalning under året godkännas.

Nyckelbärare får nyttja lokalen för medeltidsrelaterade aktiviteter. Om annan typ av aktiviteter, fester etc. med flera deltagare ska ordnas så ska lokalhyra betalas för detta tillfälle.

Vill du bli nyckelbärare mailar du drots och skattmästare.