Rustningsmakeri

Kroppspansar – från kokosfiber till kevlar

Ända sedan bronsåldern har människan tillverkat rustningar, kanske till och med tidigare än så. På t.ex. Gilbertöarna (Kiribati) i Mikronesien användes fram till européernas ankomst repknopsrustningar av kokosnötfiber, för att skydda mot hajtandssvärd och spjut. Denna typ kan mycket väl ha funnits redan på stenåldern.

De tidigaste ringbrynjorna, gjorda av nitade bronsringar, uppkom exempelvis 2-3000 år f.kr. i Assyrien. Samma typ av nitad ringbrynja, fast denna gång i järn, uppfanns i Britannien ca 600 f.kr. Den fanns i bruk i olika former genom historien, ända fram till första världskriget.

Nu för tiden har militär och polis moderna material som ballistisk nylon, titan och kevlar, men intresset att skydda sig mot olika vapen, genom att bära kroppspansar, finns kvar.

Återupptäcka och vidareutveckla

Även om anorna för rustningsmakande går långt tillbaka i tiden, är vårt hantverk koncentrerat på medeltiden, eller snarare tidsepoken 600-1600, eftersom det är det tidsspann vi generellt använder inom föreningen.

Ambitionen är att efterforska, lära ut, vidareutveckla och i viss mån även praktiskt återupptäcka det medeltida rustningsmakarhantverket. Vi inriktar oss främst på två grenar av rustningsmakande: historiska reproduktioner och rustningar anpassade för heavy fighting (se Kämpalek)

Rustningsbyggargillet

Vi arbetar framför allt i historiska material som läder, plåt och järntråd. Hantverket leds vanligen av en eller flera medlemmar av lokalföreningens rustningsbyggargille. Ibland letar sig även modernare material in i arbetet, då man vill göra lättare rustningar till Heavy fighting, till exempel för kämpar med rygg- eller knäproblem, som inte mår bra av att ha allt för tunga saker på sig när de tränar.

Även annat högljutt hantverk, som t.ex. snickeri, kan man hålla på med i lokalen på torsdagarna.

 

Rustningsbyggarlänkar


The Armour Archive An on-line Journal devoted to teaching people how to make armour.
Higgins Armory Museum Virtual Exhibitions och länksamling