Varje maj sedan många år tillbaks har Holmrike samlats runt tappra kämpar som i en ärofylld tornering påhejade av varsin person! Allt för att komma fram till vilket par som är värdig att bära majgreve-kronan och säkerställa att vi får precis det väder vi vill ha!

Majgreveparet skall under året stödjas med precis sådant som de älskar för att de ska orka ta striden med vädrets makter. Så har du inte fått det väder du önskat… har du inte varit ett stöd för majgreveparet nog.

Vi hoppas att vädrets makter är med oss i år precis som de brukar och ger oss en helg i majs spröda grönska och värmande sol. Men vi hoppas också att du vill göra oss sällskap där!

Läs mer om evenemanget här och anmäl dig snabbt så att du får en plats på årets Majgreve!