Vis- och vinkväll

Med tanke på COVID-19 avråder vi från aktiviteter där man samlas i grupp just nu. Förvänta er inte att föreningslokalen hålls öppen för aktiviteter. Den är dock inte igenbommad. Enstaka personer kan använda lokalen, men undvik grupper.

Vi träffas någon gång då och då i lokalen med start kl. 19 för att sjunga allehanda visor och förtära drycker. Information om tillfällen sker genom Holmrikes Facebookgrupp och mailinglista.

Öppet för alla som tycker det är kul att sjunga, vare sig man sjunger bra eller ej. Ta med egen dryck och mat om du vill. Vi håller på så länge vi orkar.

Se till att om du är sist kvar har nyckel och låsa om dig eller att det är någon med nyckel kvar.

Sigrid pärlmakerskas Sångbok (pdf)
Sigrid Beadmakers Songbook (pdf)
The Beadmakers webpage