Vis- och vinkväll

Varannan fredag (jämna veckor) träffas vi i lokalen med start kl. 19 för att sjunga allehanda visor och förtära drycker.
Öppet för alla som tycker det är kul att sjunga, vare sig man sjunger bra eller ej. Ta med egen dryck och mat om du vill. Vi håller på så länge vi orkar.

Se till att om du är sist kvar har nyckel och låsa om dig eller att det är någon med nyckel kvar.

Holmrikes sånghäfte Svenska
Holmrikes sånghäfte Engelska