Vis- och vinkväll

Vis- och vinkvällar kan komma att genomföras utomhus under sommaren. Information om datum ges på Holmrikes e-postlista och i Holmrikegruppen på Facebook.

Vi träffas någon gång då och då i lokalen med start kl. 19 för att sjunga allehanda visor och förtära drycker. Information om tillfällen sker genom Holmrikes Facebookgrupp och mailinglista.

Öppet för alla som tycker det är kul att sjunga, vare sig man sjunger bra eller ej. Ta med egen dryck och mat om du vill. Vi håller på så länge vi orkar.

Se till att om du är sist kvar har nyckel och låsa om dig eller att det är någon med nyckel kvar.

Sigrid pärlmakerskas Sångbok (pdf)
Sigrid Beadmakers Songbook (pdf)
The Beadmakers webpage