2018 Majgreve/May Count

Do you wish to read this in English you find it further down the page.

Here you can find the eventblogg that will update during the weekend.
Här hittar du en eventblogg som uppdaterar lite under helgen.

Majgreve 2018

SKA Holmrike välkomnar hela den kända världen att njuta av solskenet vid den underbara miljön i Holmrikes skärgård i vår första månad på vårt nya Anno Societatis år. Låt oss alla hylla den avgående Majgreven och se vem som blir det nya årets Majgreve. Dela festen med vår kämpe som efter gåvor av kakor, öl och annat gott ska ge oss precis det väder som vi önskat.

När:

Fredag den 25 maj  öppnas siten kl. 18 och stängs kl. 12 söndag den 27 maj.

Schema:

Obs! Schemat är preliminärt. Målet för eventet är att inte ha ett särskilt strikt schema utan vi tar det lite som det kommer.

Fredag
18:00 Sajten öppnar
19:00-21:00 Fredagens mat serveras
Kvällen: bastu, bad & mys

Lördag
08:30-10:30 Frukost serveras
10:00 Rustningsinspektion
10:30-11:30 Holmgång (fighting)
12-13 Majgrevetornering (format: circle of treachery)
13:00 Lunch
14:00 Hov
15:00-18:00 Yxkastning, bågskytte, bad mm
18:00 Vi hjälps åt att förbereda bankettmaten vi tagit med oss
19:00 Knytisbankett
Kvällen: bastu, bad & mys

Söndag
08:00-10:00 Frukost serveras
Alla hjälps åt att städa sajten
12:00 Sajten stänger

Meny:

Fredag middag
Kycklinggryta (och vegetarisk gryta), ris. Båda grytorna är fria från gluten, vetestärkelse, soja och laktos.

Lördag (och söndag) frukost
Våfflor (endast lördag), fil, flingor, mjölk, bröd, smör, ost, skinka, ägg, juice, te, kaffe, honung. Det finns gluten- och laktosfria alternativ.

Lördag lunch:
Köttpaj, ostpaj, örtomelett, sallad. Det finns alternativ utan gluten, vete, laktos, lök och kött.

Lördag middag
Knytisbankett – alla tar med sig något att dela med sig av. Läs mer om detta längre ner på denna sida.

De som har anmält allergier eller andra matrestriktioner kommer att få ett mejl med information. Vi kommer informera om allergier och matrestriktioner här när eventet närmar sig så att ni har möjlighet att anpassa ert bidrag till knytisbanketten om ni vill.

Plats:

Eventet äger rum vid Medicinska Föreningens stuga Solvik på Värmdö utanför Stockholm.

Här hittar du karta till Solvik på goolge maps.

Åka kommunalt

Det går bra att åka kommunalt till Solvik. Du tar då buss 428X/429X/430X från Slussen, åk 20 minuter och kliv av vid Beatelundsvägen. Om du åker vid mindre traffikerade tider så kan du behöva byta buss vid Värmdö Marknad. Kolla gärna resväg och tider på www.sl.se.

När du kliver av bussen går du tillbaka i bussens färdriktning ca 15 meter och svänger in på Beatelundsvägen och går upp för backen, förbi grusparkeringen och fortsätter mot Solvik. Kommer du i dagsljus kan du efter ca 5 minuter gena genom skogen till vänster (skyltat mot Solvik) men i mörker rekomenderar vi att du följer vägen runt, dvs efter du passerat grusparkeringen så håller du till vänster varje gång vägen delar sig tills du är framme. Gångtid ca 15 min genom skogen och ca 20 min om man följer vägen. Har du mycket packning med dig så hör av dig till någon kompis som du vet kör till eventet eller autokraterna så kanske vi kan ordna med hämtning från grusparkeringen närmast busshållplatsen.

Bo på Solvik

Det finns möjlighet att sova inne i säng eller på golvet samt att ta med sig tält (medeltida eller mundant). Inne finns det våningssängar för 24 personer på sajten med täcke och kudde. Det finns även några madrasser att lägga ut på golvet. Om ni sover inne behöver ni ta med er lakan eller sovsäck och örngott. Det finns tältyta för minst 15-20 tält beroende på storlek. I storstugan finns ett vanligt kök med rinnande vatten och diskmaskin men i övrigt finns inget rinnande vatten. Det finns ingen toalett i huset men torrdass utomhus. Bada gör man i sjön, det finns 2 bra badbryggor varav en vid den vedeldade bastun.

Anmälan:

Anmäl dig senast 15 maj genom anmälningsformuläret.

Och här kan du se vilka som redan är anmälda.

Sista dag att avanmäla och kunna återfå pengarna är 15 maj.

Kostnad:

Hela helgen sova inne

 • vuxen = 350 kr
 • barn/ungdom 6-16 år = 250 kr
 • barn 0-5 år (sova i förälders säng) = 5 kr

Hela helgen sova ute

 • vuxen = 300 kr
 • barn/ungdom 6-16 år = 200 kr
 • barn 0-5 år = 5 kr

Dagspass

 • vuxen = 250 kr
 • barn/ungdom 6-16 år = 150 kr
 • barn 0-5 år = 5 kr

Icke medlem betalar 50 kr extra

Sista betaldag är 16 maj.
Det kommer att kosta 100 kr i förseningsavgift efter det datumet.
Information vart man betalar kommer per mail när man registrerat sig. Har du inte fått någon information var vänlig och hör av dig till eventholmrikeATgmail.com

Knytisbankett:

Alla ska ta med sig någon mat som är medeltida / medeltidsaktig /medeltidsinspirerad att dela med sig av vid banketten till ett värde av ca 50 kronor. Det finns en del uppläggningsfat, bestick etc på siten men om man har möjlighet att ta med sig det som behövs för sin rätt så underlättar det. Det finns ett ”vanligt hemmakök” så det går bra att tillaga/varma i ugn, på spis eller i mikro vid behov. Om du reser väldigt långt och inte har möjlighet att ta med dig mat så kan du kontakta autokraterna i förväg så ordnar vi något åt dig för en extra kostnad av 70 kronor.

Tänk på detta:

Det finns folk med på eventet som är väldigt allergiska mot parfym och färska blommor. Var snäll och tänk på detta så att alla kan delta.

Hjälpa till:

Vill du hjälpa till under eventet så tar vi gärna emot hjälp. Kontakta oss då!
Vi uppskattar ju självklart också att alla hjälper till att städa sajten på söndagen innan vi lämnar.

Kontaktuppgifter:

Ingrid AudardotterHuvudautokrat
Ingrid Audardotter (Annika Nyman), 070-751 88 16 eventholmrikeATgmail.com

 

 

Matansvarig
Druda Uddormsdotter, eventholmrikeATgmail.com

 

 

Marshall in charge
Stigot Eke, eventholmrikeATgmail.com

 

 

Registrering, sajt- & yxkastningsansvarig
Isabetta del Verde, eventholmrikeATgmail.com

 

 

Bågskytteansvarig
Kristina Petersdotter

 

 

Behöver du skicka något per post till eventet
Annika Nyman, Box 62, 178 21 Ekerö

 


May Count 2018

SKA Holmrike welcomes all of Drachenwald and SCA to come and bask in the sun at the picturesque site Solvik that lies right at the sea. And join us in a cheer for the retiring May Count and the brand new one being appointed at the tournament. The May Count is then til next year our Champion in the tournament with the Weather Gods. Let us all give him/her all the support he/she needs to give us just the weather we wish for.

When:

Site opens Friday May 25th at 6 pm and closes on Sunday May 27th at noon.

Schedule:

Note this is a preliminary schedule. Our goal is for the event to be relaxed so we will take it as it comes.

Friday
18:00 Site opens
19:00-21:00 Dinner
Evening: Sauna, swimming & relaxing

Saturday
08:30-10:30 Breakfast
10:00 Armor inspection
10:30-11:30 Holmgången (fighting)
12:00-13:00 May Count tournament (format: circle of treachery)
13:00 Lunch
14:00 Court
15:00-18:00 Archery, ax throwing, swimming, work on your A&S projects etc.
18:00 We all help prepare the food we brought to share at the banquet
19:00 Pot-luck banquet
Evening: Sauna, swimming & relaxing

Sunday
08:00-10:00 Breakfast
We all help to clean up the site
12:00 Site closes

Menu:

Friday dinner
Chicken stew, rice. There is a vegetarian alternative and both stews are free from gluten and lactose.

Saturday (and Sunday) breakfast
Waffles (only Saturday), yoghurt, cereal, milk, bread, butter, cheese, ham, eggs, juice, coffee and tea

Saturday lunch:
A variety of pies, salad. There will be gluten free, lactose free, onion free and vegetarian options.

Saturday dinner
Pot-luck banquet – everyone brings something to share. Read more about this further down on this page.

If you have registered that you have allergies or other food restrictions we will send you an e-mail with information. We will also post the allergy list here shortly before the event so that you can take that into consideration when preparing your contribution to the pot-luck banquet if you wish.

Site:

The event will take place att the Medical Student’s Union cottage Solvik on the island of Värmdö outside of Stockholm.

Here is a map to Solvik on google maps.

Travel info

It is easy to travel by public transit to Solvik. You take bus 428X/429X/430X from Slussen subway station and 20 minutes later you get off at Beatelundsvägen. If you are travelling at less popular times you may have to take another bus first and switch busses at Värmdö Marknad. Please use www.sl.se to check travel details.

When you get off the bus go back about 15 meters in the direction the bus came from and turn onto Beatelundsvägen and walk up the hill past the gravel parkinglot and continue on towards Solvik. After about 5 minutes you can choose to take the shortcut to the left through the woods (by the sign that says Solvik) but after dark we recommend that you follow the road all the way. To follow the road after you have passed the gravel parkinglot you want to turn left everytime the road divides until you have arrived. Walking time is about 15 minutes through the woods or about 20 minutes along the road. If you have a lot of luggage with you then talk to a friend who has a car or the autocrats ahead of time about being picked up by the gravel parkinglot near the bus stop.

Sleeping at Solvik

There are beds or floor space indoors at the site or you can bring your tent (medieval or mundane). Indoors there are bunkbeds for 24 people (with blankets and pillows) as well as some matresses on the floor. If you are sleeping indoors you will need to bring sheets or a sleeping bag and pillowcase. There is outdoor space to put up at least 15-20 tents depending on their size. In the main building there is a regular kitchen with running water and a dishwahser but there is no running water anywhere else on site. There are no toilets, just outhouses. There are 2 nice docks for swimming in the sea, one of which is right next to the wood burning sauna.

Registration:

Register by May 15th by filling out this form.

Here you can see who has already registered.

The last day to cancel your registration and get your money bakc is May 15th.

Costs:

Full event, sleeping indoors

 • adult= 350 SEK
 • child/youth 6-16 years = 250 SEK
 • child 0-5 years (sleeps in parent’s bed) = 5 SEK

Full event, sleeping outdoors

 • adult= 300 SEK
 • child/youth 6-16 years= 200 SEK
 • child 0-5 years= 5 SEK

Day pass

 • adult= 250 SEK
 • child/youth 6-16 years= 150 SEK
 • child 0-5 years = 5 SEK

Non SCA members pay 50 SEK extra.

Last day to pay is May 16th.
After this there will be a late fee of 100 SEK.
Information about where to send your payment will be sent by e-mail after you have registered. If you haven’t gotten any info then please contact us at eventholmrikeATgmail.com.

Pot-luck banquet:

Please bring a medieval or medievalish or medieval-inspired dish to share for a value of approx 50 SEK. There are some serving platters but if possible please bring your own. There is a regular kitchen so food can be prepared/heated on the stove or in the oven or microwave if needed. If you are travelling far and cannot bring food with you then please contact the autocrats and we can arrange something for you for a cost of 70 SEK extra.

Reminder:

There may be people at the event with severe allergies to perfumes and similar scents.  Please keep this in mind so that everyone can participate.

Helping out:

If you want to help out during the event then we will be extra happy. Please let us know! We really appreciate if everyone helps out with cleaning the site on Sunday before we go home.

Contact info:

Ingrid AudardotterHead autocrat
Ingrid Audardotter (Annika Nyman), 070-751 88 16 eventholmrikeATgmail.com

 

 

Food
Druda Uddormsdotter, eventholmrikeATgmail.com

 

 

Marshal in charge
Stigot Eke, eventholmrikeATgmail.com

 

 

Registration, site and thrown weapons
Isabetta del Verde, eventholmrikeATgmail.com

 

 

Archery
Kristina Petersdotter

 

 

 

If you for some reason need to send anything by post before the event
Annika Nyman, Box 62, 178 21 Ekerö